ปริญญาชีวิต https://puuchiifa.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=03-01-2011&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=03-01-2011&group=2&gblog=12 https://puuchiifa.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ็บอีกแล้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=03-01-2011&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=03-01-2011&group=2&gblog=12 Mon, 03 Jan 2011 11:54:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=27-06-2010&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=27-06-2010&group=2&gblog=11 https://puuchiifa.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่คนเคยยิ้มให้กัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=27-06-2010&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=27-06-2010&group=2&gblog=11 Sun, 27 Jun 2010 20:20:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=21-06-2010&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=21-06-2010&group=2&gblog=10 https://puuchiifa.bloggang.com/rss <![CDATA[รถติด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=21-06-2010&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=21-06-2010&group=2&gblog=10 Mon, 21 Jun 2010 19:10:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=19-06-2010&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=19-06-2010&group=2&gblog=9 https://puuchiifa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตักของแม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=19-06-2010&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=19-06-2010&group=2&gblog=9 Sat, 19 Jun 2010 20:34:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=16-06-2010&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=16-06-2010&group=2&gblog=8 https://puuchiifa.bloggang.com/rss <![CDATA[ความขยันน่ายกย่อง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=16-06-2010&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=16-06-2010&group=2&gblog=8 Wed, 16 Jun 2010 12:48:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=15-06-2010&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=15-06-2010&group=2&gblog=7 https://puuchiifa.bloggang.com/rss <![CDATA[ภูกับสังคมที่นิยมการนินทา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=15-06-2010&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=15-06-2010&group=2&gblog=7 Tue, 15 Jun 2010 15:19:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=11-06-2010&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=11-06-2010&group=2&gblog=6 https://puuchiifa.bloggang.com/rss <![CDATA[หมดแรง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=11-06-2010&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=11-06-2010&group=2&gblog=6 Fri, 11 Jun 2010 22:43:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=21-05-2010&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=21-05-2010&group=2&gblog=5 https://puuchiifa.bloggang.com/rss <![CDATA[เริ่มแล้ว ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=21-05-2010&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=21-05-2010&group=2&gblog=5 Fri, 21 May 2010 12:51:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=17-05-2010&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=17-05-2010&group=2&gblog=4 https://puuchiifa.bloggang.com/rss <![CDATA[หักดิบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=17-05-2010&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=17-05-2010&group=2&gblog=4 Mon, 17 May 2010 11:29:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=15-05-2010&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=15-05-2010&group=2&gblog=3 https://puuchiifa.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อใจเขาใจเรามันคนละใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=15-05-2010&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=15-05-2010&group=2&gblog=3 Sat, 15 May 2010 7:16:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=14-05-2010&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=14-05-2010&group=2&gblog=2 https://puuchiifa.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเชื่อใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=14-05-2010&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=14-05-2010&group=2&gblog=2 Fri, 14 May 2010 20:19:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=13-05-2010&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=13-05-2010&group=2&gblog=1 https://puuchiifa.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจจำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=13-05-2010&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puuchiifa&month=13-05-2010&group=2&gblog=1 Thu, 13 May 2010 21:58:52 +0700